Onderzoeken

Het ontmoetingscentrum houdt zich bezig met de vraagstukken van de hulpvragers. Het ontmoetingscentrum is van mening dat de medewerkers een grote rol kunnen spelen bij het behandelen van deze vragen. Hieruit voort komt dat de medewerkers en onderzoekers van het ontmoetingscentrum een dataverzameling aanleggen ten behoeve van de methodiek ontwikkeling. Hieronder de onderzoeken die in opdracht van het Ontmoetingscentrum ‘Jonge Ouders’ zijn uitgevoerd.

2015″verbinden door ontmoeten”

2015 ‘Presentie’

2015 ‘Online ondersteuning; Een onderzoek naar de online ondersteuning van het Stedelijke Ontmoetingscentrum ‘Jonge Ouders’

2015 ‘De Snuffelwinkel: Een opstap naar arbeidsparticipatie’

2015 ‘Jonge moeders doe een wens’

2015 ‘De toekomst in eigen hand; Persoonlijk leiderschap en zelfregie stimuleren door activiteiten’

2015 ‘Beste Maatjes’

2014 ‘Het netwerk van de jonge ouder in kaart’

2013 ‘Ontmoetingscentrum ‘jonge ouders’ als airbag’

2013 ‘Welzijn Nieuwe Stijl in het ontmoetingscentrum ‘Jonge Ouders’

2013 ‘Licht verstandelijk beperkte meiden met een kind(erenwens)’

2013 ‘De wil(skracht) van jonge ouders’

2012 ‘Vrijwillige inzet door jonge ouders’

2012 ‘Transitie Jeugdzorg Omslagpunt of ‘Eigen Kracht’

2012 ‘Opvoedingsvaardigheden voor jonge ouders’

2011 ‘Outreachend werken en Social media’

2011 ‘Jonge vaders bereikbaar”

2011 ‘De eigen kracht van jonge ouders en hun sociaal netwerk‘

2010 ‘Jonge vaders in beeld’

2010 ‘De LSI methode binnen het ontmoetingscentrum ‘Jonge Ouders’

2009 ‘Leerbedrijf gezinsondersteuning en tienermoeders’

‘Beste Maatjes’

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)